Unde se simt cel mai bine profesioniştii legii, oratorii desăvârşiţi care descâlcesc complicatele relaţii juridice definitorii pentru societate, după ce coboară de la catedră sau după ce părăsesc sala de judecată? Acolo de unde au plecat, între cărţile pe care le citesc sau pe care iată, le scriu şi le lansează. Librăria „Şt.O.Iosif” a fost astăzi locul de confluenţă al teoreticienilor, practicienilor şi „profanilor” deopotrivă, căci găzduirea lansării volumului pregătit de Ioan Adam şi Codruţ Savu nu putea să nu devină un eveniment cu rezonanţă. Au fost momente de celebrare şi subliniere a potenţialului academic valoros pe care Braşovul îl confirmă încă o dată. Doar două alte lucrări similare mai există pe piaţă, iar cartea autorilor braşoveni se înscrie în circuitul respectabil al pieţei ideilor juridice autohtone, dovedind fertilitatea activităţii şcolii de drept braşovene. Prezenţa unor personalităţi ale domeniului a amplificat, de asemenea, importanţa lansării: Prof. univ. dr. Cristinel Murzea (Decanul Facultăţii de Drept şi Sociologie din cadrul Universităţii
„Transilvania”), Prof. univ. dr. Emil Poenaru, Conf. univ. dr. Titus Prescure, Ec.dr. Mihai Fercala, Director SIF Transilvania, Liliana Rogozea (cancelarul Universităţii „Transilvania”).

Sărbătoarea religioasă de astăzi, a Sfinţilor Constantin şi Elena, a fost dublată de un moment al festivităţilor intelectuale, mai ales pentru specialiştii în drept care au venit să asiste la lansarea lucrării Legea Societăţilor Comerciale. Comentarii şi explicaţii semnată Ioan Adam şi Codruţ Savu. Am avut parte de îndelungi pregătiri şi aşteptări, timp în care Librăria „Şt.O.Iosif” a devenit neîncăpătoare, membri ai universităţii, jurişti şi studenţi deopotrivă  căutând să-i salute pe invitaţi. Evenimentul a debutat prin introducerea elogioasă făcută de Virgil Oniţă, Directorul Asociaţiei Libris Cultural. A luat cuvântul Liliana Rogozea, cancelarul Universităţii „Transilvania” din Braşov care a mărturisit că, deşi este cadru medical, nu a ezitat să participe la o asemenea lansare, dat fiind faptul că ea pune în evidenţă eforturile valoroase pe care le depun profesorii de la Braşov în activitatea lor. Ce este mai normal şi mai de bun simţ, dacă nu solidaritatea academică de care a dat dovadă doamna Rogozea? Orice comunitate universitară se bazează şi pe interesul şi sprijinul pe care profesorii şi-l acordă reciproc, indiferent de domeniul de activitate în care sunt pregătiţi.

A vorbit apoi Radu Dimitriu, Director al Editurii CHBeck, unul din cei mai importanţi slujitori editoriali ai juriştilor din România. Domnul Dimitriu a apreciat că, în ciuda perioadei dificile pe care o traversează ţara noastră, atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere juridic (existenţa a două coduri civile, respectiv penale) nu împiedică pe cei dedicaţi şi pasionaţi să pregătească lucrări de impact, cu atât mai necesare în contextul complicat în care ne aflăm. Directorul Editurii CHBeck nu a ezitat să califice volumul domnilor Adam şi Savu drept una din cele mai folositoare apariţii ale anului.

A luat cuvântul şi profesorul Cristinel Murzea care a observat cu rigoare şi profesionalism virtuţile lucrării, caracterizând-o a fi mai mult decât un manual explicativ, ci o adevărată monografie care îşi abordează tematica în contextul dinamicii legislative. De reţinut că meritele şi specificul abordării pe care domnul Murzea nu a întârziat să le surprindă, vin pe urmele unor reflexe sănătoase construite de şcoala de drept braşoveană, sub îndrumarea profesorului Emil Poenaru, acelea de a-ţi începe cariera cu latura aplicativă, cu scrisul manualelor şi aplecarea asupra praxisului dinamic. Domnul Poenaru, prezent şi el la lansare, a sesizat cât se poate de concis relevanţa profesională a autorilor, în peisajul teoretic şi nu numai: „Vrei, nu vrei, îţi place, nu-ţi place, tot de Adam dai, tot de Adam te ciocneşti”. Lucrările sale sunt imposibil de neglijat, fac parte din lecturile necesare oricărui specialist, indiferent de respectul sau simpatia pe care acesta o are pentru autor.

Profesorul Titus Prescure, concurent declarat al domnului Adam (a scris şi el o lucrare similară acum câţiva ani – iată un alt element esenţial care relevă faptul că dezvoltăm o  pieţă de idei activă –  atenţia pe care membrii unei profesii şi-o acordă reciproc şi polemica pe care aceştia o desfăşoară) a recunoscut că, deşi n-ar fi crezut că se mai putea scrie ceva pe problema legislaţiei societăţilor comerciale, lucrarea semnată Adam şi Savu i-a dovedit că originalitatea şi abordările complementare îşi fac loc, într-o manieră provocatoare şi utilă, atât punctual pentru specialişti şi practicieni, cât şi în perspectivă, pentru dezbateri viitoare.

Şi cum teoreticienii îşi sporesc credibilitatea, mai ales când sunt susţinuţi şi de mărturii ale practicienilor a fost cât se poate de oportun faptul că le-am avut şi pe acestea, prin vocea domnului M.Fercală, director al SIF Transilvania care, ca administrator cu experienţă de societăţi comerciale, ciocnindu-se de-a-lungul carierei cu toate dificultăţile asociate mediului juridic românesc, începând cu legile care servesc intereselor particulare şi terminând cu soluţionarea lipsită de unitate ale aceloraşi litigii, în sălile de judecată din oraşe diferite, nu a putut să nu aprecieze volumul lansat drept un reper de primă importanţă în activitatea sa, care beneficiază şi de credibilitate prin notorietatea autorilor săi şi prin conţinutul cât se poate de actual (domnul Fercală a menţionat că abordarea autorilor braşoveni ţine cont de principiile guvernării corporative).

Au luat cuvântul, desigur şi autorii. Domnul Codruţ Savu ne-a făcut o dezvăluire profesională interesantă: o lucrare de drept comercial nu se poate scrie fără cunoştinţe temeinice de drept civil. Dacă aprecierile cu privire la volumul lansat n-au fost deloc modeste, domnul Adam a căutat să compenseze oarecum tonul oficial şi elogios, cu trimiteri individualizate şi personalizate ale vorbitorilor anteriori. Căci profesorul braşovean ne-a demonstrat, prin discursul susţinut într-o notă informală, faptul că se simte ca acasă, între prieteni şi cărţi iar retorica sa s-a lăsat pătrunsă  de entuziasmul şi degajarea pe care le manifeşti doar între apropiaţi. Ca profesionist desăvârşit care nu mai are nevoie de recomandări şi nici de publicitate, domnul Adam nu căutat decât să-şi exprime recunoştinţa atât faţă de mentori, cât şi faţă de colaboratorii şi adversarii teoretici care, prin activitatea lor nu fac altceva decât să sporească importanţa academică şi culturală a Braşovului pe harta şcolilor de drept.

Volumul „Legea Societăţilor Comerciale. Comentarii şi Explicaţii” , de Ioan Adam si Codrut Savu, instrument actual şi necesar pentru toţi cei ce-şi desfăşoară activitatea în sectorul comercial, este disponibil şi pe www.libris.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *