Dacă la ultima lansare de carte de la Librăria Şt.O.Iosif, liber cugetătorii au primit încurajări să-şi limpezească indecizia sau să-şi întărească propria încredere în călătoria descoperirii sinelui, la lansarea de astăzi, alegătorii fermi ai căii împlinirii spirituale, anume cei ce au ales credinţa dreaptă în Dumnezeu au beneficiat de o invitaţie la descoperirea adâncimilor revelatorii pe care le aduce cugetarea în sânul ortodoxiei.

Joi, 1.07.2010, am lansat la Librăria Şt.O.Iosif din Braşov, într-o atmosferă cuvioasă, aproape liturgică, cartea doamnei Lidia Popiţa Stoicescu, Adevărul fără plural. Evenimentul a fost deschis de Ana Oniţă, Director General Libris Braşov care, pe lângă introducerea invitaţilor ne-a amintit tuturor, cu plăcere de volumul aceleiaşi doamne Stoicescu „Vai celui singur”, lansat tot în librăria din centrul oraşului Coroanei, acum mai bine de 5 ani.

Au fost prezenţi şi au luat cuvântul domnul Ciprian Olinici, teolog şi director de programe la Radio Trinitas, precum şi preoţii Cornel Toma şi Ovidiu Moceanu. Domnul academician Gheorghe Vlăduţescu a lipsit din cauza unor probleme de sănătate.

Domnul Olinici, venit special de la Bucureşti pentru această ocazie, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de doamna Popiţa Stoicescu, exprimându-şi încântarea în primul rând faţă de longevitatea fertilă a colaborării cu autoarea, transparentă în forma unei emisiuni deosebite pe care aceasta o realizează la Radio Trinitas. Aprecierile faţă de volumul lansat s-au construit în jurul ideii de legătură dintre cultură şi credinţă. În opinia domnului Olinici, colecţia de scrisori, meditaţii şi articole curpinsă în volumul „Adevărul fără plural” reprezintă o expresie elocventă a deschiderii reciproce pe care cultura o are în raport cu credinţa. Doamna Popiţa Stoicescu pare să ilustreze destinaţia comună spre care ne călăuzeşte dorinţa riguroasă de cunoaştere, ca şi acceptarea profundă a adevărurilor revelate. Atât întâlnirea cu istoria, cu învăţaţii înscrişi în canoanele europene, cât şi întâlnirea cu sine şi cu celălalt, prin meditaţii stăruitoare, reprezintă de fapt o întâlnire cu umanitatatea, cu aproapele care dezvăluie în cele din urmă, chipul lui Dumnezeu. Domnul Olinici a ţinut să atragă atenţia asupra CD-ului care însoţeşte cartea şi care completează substanţial cuvintele încremenite în pagină. Se ştie că în traditia religioasă cuvântul vorbit, oralitatea, inflexiunile vocii, accentele îşi aduc o contrbuţie decisivă în comunicarea mesajului spiritual.

Preotul Cornel Toma a încadrat abordarea doamnei Popiţa Stoicescu în categoria eseurilor teologice, plasându-le în linia unor mari intelectuali cu abordări similare, ca Nicolae Steinhard, Teodor Baconski sau Savatie Baştovoi. Reflecţiile doamnei Popiţa ating teme esenţiale ale ortodoxiei, dintre acestea personalizarea adevărului (adevărul nu este doar un ceva, ci este Cineva, de natură transcendentă cu care întreţinem un raport personal, adică ne împărtăşim din el), relaţia dintre om şi Dumnezeu (Dumnezeu nu este doar un obiect de cunoaştere, ci un subiect) şi, cel mai important, raportat la vremurile contemporane măcinate de relativism, revizuire permanentă şi rătăcire, unitatea definitivă şi singularitatea adevărului divin. Domnul Toma a remarcat şi el erudiţia doamnei Popiţa Stoicescu, observând felul în care autoarea îmbină cu măiestrie literatura, teologia şi istoria în reflecţiile dânsei.

Preotul Ovidiu Moceanu s-a întrebat dacă generaţia actuală este capabilă să recepteze mesajul doamnei Popiţa. Concluzia domniei sale a fost până la urmă optimistă, atâta vreme cât întregul volum lansat e preocupat în cel mai înalt grad de comunicare, de nevoia de aproape, iar capacitatea de a traduce în limbaj stări de spirit pe care autoarea o evidenţiază nu poate decât să producă deschiderea şi prilejul de a deveni părtaşi la experienţele profunde.

Discursul doamnei Popiţa Stoicescu ne-a lăsat să apreciem faptul că întâlnirile între oameni sunt arareori întâmplătoare: întâlnirea cu Braşovul, cu doamna Ana Oniţă i-au lăsat doamnei Popiţa o amintire familiară şi plăcută încă de la prima carte lansată , astfel că decizia de a  sărbători publicarea următorului volum tot la Librăria Şt.O.Iosif n-a putut să stea decât sub semnul firescului cu care îţi vizitezi prietenii vechi.

O intelectuală autentică, fiică de preot, soţie de academician, doamna Popiţa Stoicescu ne-a vorbit despre frica bună de Dumnezeu pe care a resimţit-o şi în momentele creatoare (acea teamă de a te dezvălui întreg în faţa Lui) dar şi despre bucuria întâlnirii cu umanitatea, atât pe urmele reflecţiilor, între paginile cărţii (pe care domnia sa le consideră a fi expresii ale înomenirii cuvântului) cât şi în raport faţă către faţă, în librăria de la Braşov. Doamna Popiţa Stoicescu ne-a vorbit şi despre puterea cărţilor şi mai ales despre puterea credinţei, despre necesitatea întoarcerii sub specia adevărului fără plural, în speranţa domolirii apelor tulburi care ne asaltează atât pe plan fizic, cât mai ales pe plan moral şi sufletesc.

În încheiere, între o mulţime de buchete de flori şi zâmbete prieteneşti, doamna Popiţa Stoicescu a oferit autografe şi câte o vorbă bună tuturor celor prezenţi. Doamna Oniţă a întărit, desigur, decizia autoarei ca aceasta să îşi lanseze şi următoarea carte tot aici, unde chiar distinsa invitată a recunoscut că se simte acasă.

Mulţumim tuturor invitaţilor şi publicului care a asistat la lansare şi ne exprimăm dorinţa de revedere a doamnei Lidia Popiţa Stoicescu, cea care ne-a picurat în cuget omeneasca bucurie a speranţei dar şi a certitudinii.

Volumul ADEVĂRUL FĂRĂ PLURAL (Lidia Popiţa Stoicescu, Editura Paideia, 2010) este disponibil şi pe www.libris.ro.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *