Ştiam deja că Braşovul şi Sibiul sunt două oraşe destul de apropiate, ce-şi trag moştenirea dintr-o tulpină istorică am putea spune comună, însă nu eram la fel de convinşi de faptul că sunt atât de legate pe plan cultural şi profesional, mai ales în ceea ce priveşte domeniul literaturii şi criticii literare contemporane, un domeniu despre care ştim că se proiectează adesea în umbra unor orgolii şi a unor cercuri de influenţă bine reliefate. După amiaza de ieri ne-a amintit faptul că, cel puţin în ceea ce priveşte Literele, Braşovul şi Sibiul încheagă împreună o comunitate deschisă, fără graniţe, în care activitatea şi rezultatele (şi nu originea profesională şi nici discipolatul sub aripa  maeştrilor recunoscuţi) sunt singurele măsuri ale profesionalismului.

Joi, 25.10.2011, în Salonul Şt.O.Iosif am găzduit o nouă întâlnire din seria celor propuse de Facultatea de Litere Braşov (sub titulatura Serile Facultăţii de Litere), al cărei invitat a fost criticul literar sibian, Dragoş Varga – autorul monografiei RADU STANCA-SENTIMENTUL ESTETIC AL  FIINŢEI, respectiv a colecţiei de studii literare ÎN CĂUTAREA NARATORULUI PERFECT.

Am avut privilegiul să deschid acest eveniment, pe de o parte mulţumind cadrelor didactice de la Facultatea de Litere Braşov pentru alegerea de a desfăşura, şi de această dată, o asemenea întâlnire la librăria noastră, pe de alta parte anticipând apropierea de universul literar sibian care ni se pregătea.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1j0-PCrY2GA[/youtube]

A vorbit prof dr ANDREI BODIU, Decanul Facultăţii de Litere Braşov care şi-a început discursul printr-o introducere privitoare la relaţiile dintre criticii literari braşoveni şi sibieni. Aşa cum am aflat de la profesorul Bodiu, Dragoş Varga a reprezentat dintotdeauna un element activ al apropierii dintre cele două oraşe transilvane (prin faptul că a condus o revistă literară în care autorii braşoveni au avut ocazia să publice masiv). Caracterizându-l pe Dragoş Varga drept un fin degustător de poezie, o fire generoasă, deschisă, profesorul Bodiu a subliniat că menirea acestui eveniment este aceea de a-l pune, în sfârşit în valoare şi pe criticul şi istoricul literar atât de preocupat să îi promoveze pe cei din jurul său. Andrei Bodiu a vorbit apoi şi despre volumele lansate: despre monografia RADU STANCA – SENTIMENTUL ESTETIC AL FIINŢEI, Decanul Facultăţii de Litere Braşov a remarcat că acesta alcătuieşte atât o biografie elegantă a unui autor cunoscut (membru al uneia din puţinele mişcări literare, Cercul de la Sibiu care a preferat să se raporteze mai degrabă la exigenţele europene, decât la cele naţionale), dar oferă şi o imagine interesantă a vieţii culturale din Sibiul secolului XX şi, în acelaşi timp atinge cu luciditate întreaga operă a lui Radu Stanca – aşa cum a sugerat profesorul Bodiu, meritul lui Dragoş Varga este acela de a aprecia, într-o cheie estetică clasică dar si moderna, atât zonele majore cât şi cele minore ale operei, depăşind aşadar tentaţia apologetică de care suferă o mulţime de monografii.

A vorbit apoi şi conf dr ADRIAN LĂCĂTUŞ, cel care l-a apreciat pe Dragoş Varga pentru faptul de a avea o „vocaţie a camaraderiei”, pentru capacitatea de a păstra relaţii prieteneşti şi deschise cu foarte mulţi oameni care se ocupă de literatură şi artă. Legat de primul volum lansat, RADU STANCA- SENTIMENTUL ESTETIC AL FIINŢEI (care a fost şi teza de doctorat a criticului sibian), Adrian Lăcătuş a remarcat orientarea neobişnuită şi binevenită în acelaşi timp a autorului: aceea de a se preocupa de moştenirea culturală locală, de a surprinde istoria în desfăşurarea ei. Despre cel de-al doilea volum, ÎN CĂUTAREA NARATORULUI PERFECT (o colecţie de studii literare în care sunt analizaţi atât autori universali: Le Clezio, Eco, Kundera, Llosa, dar şi autori români), vorbitorul a remarcat faptul că Dragoş Varga e preocupat de felul în care maeştrii exemplari ai romanului contemporan reuşesc să calibreze balanţele, când vine vorba de dimensiunea relevanţei sociale şi morale a literaturii, respectiv dimensiunea şi autonomia ei estetică.

A luat cuvântul apoi DAN BOTEZATU, critic literar şi cunoscător al operei lui Dragoş Varga care s-a aplecat asupra unei alte reuşite a autorului, în ceea ce priveşte primulu volum : aceea de a unifica o construcţie a unei personalităţi complexe- Radu Stanca a fost în fond o personalitate remarcabilă, cu preocupări şi interese variate care nu sunt uşor de recuperat şi de prezentat într-un portret coerent. Despre cel de-al doilea volum, Dan Botezatu a observat predilecţie autorului pentru studiile asurpa lui Kundera, Eco şi Llosa, fapt care confirmă un interes pentru analiza felului în care funcţionează un roman, un interes pentru căutarea unei voci critice exemplare care să o oglindească pe cea organizatoare a romanului.

A vorbit apoi şi autorul, DRAGOŞ VARGA care, după ce a mulţumit antevorbitorilor pentru discursurile elogioase, a împărtăşit, într-o manieră destul de anecdotică, motivaţiile de a reedita monografia dedicată lui Radu Stanca.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=av1QIIRUxIA[/youtube]

Lansarea s-a incheiat cu o binevenita sesiune de autografe.

Mulţumim încă o dată Facultăţii de Litere  pentru alegerea de a organiza acest prestigios eveniment cultural al Braşovului  la Librăria Şt.O.Iosif, mulţumim invitaţilor şi publicului pentru prezenţă.

A fost o seară specială, în care am resimţit confortul discuţiilor substanţiale, într-un cadru agreabil şi relaxat, în compania unor profesionişti adevăraţi care ne-au amintit, iată, că Sibiul e mult mai aproape de Braşov decât ne imaginam.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *