În ultimele două săptămâni, Librăria Șt.O.Iosif a primit vizita unor medici, profesori, bancheri și chiar membri ai familiei regale. Astăzi, am fost onorați să găzduim evenimentul organizat împreună cu specialiștii în teologie și cu fețele bisericești. Salonul Șt.O.Iosif se dovedește așadar un spațiu generos, tolerant, deschis tuturor profesiilor, scriitorilor și cititorilor deopotrivă care vorbesc limba universală a lecturii.

VINERI, 27.09.2013, la Librăria Șt.O.Iosif din Brașov am lansat volumele DESPRE PREOȚIE ÎN SCRIERILE SFINȚILOR PĂRINȚI,  SCRISORI PASCALE, ÎMPOTRIVA PĂGÂNILOR – DESPRE ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI, apărute la Editura Sapientia din Iași, sub îngrijirea părintelui prof.dr. LUCIAN DÎNCĂ.

Am avut privilegiul să deschid această manifestare culturală, amintind faptul că LUCIAN DÎNCĂ este un reputat membru al Bisericii Catolice, al Augustinienilor Asumționiști – o congregație întemeiată la jumătatea secolului XIX, de preotul Emmanuel D Alzon, sub patronajul spiritual al teologului și filosofului Augustin, o congregație devotată iubirii față de Cristos, activității apostolice, solidarității față de cei săraci, o congregație care a ajuns și în România, în 1923 și a adus cu sine tezaurul cultural al unei biblioteci bizantine neprețuite și pentru generațiile de astăzi.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y1DODYgQwec&feature=youtu.be[/youtube]

ALEXANDRU VASILIU  a remarcat faptul că astăzi, în Salonul Șt.O.Iosif, pe lângă lansarea celor trei volume publicate la Editura Sapientia, prezența celor doi profesori, LUCIAN DÎNCU și FRANCISCA BĂLTĂCEANU constituie un eveniment de sine stătător. Francisca Băltăceanu este profesor la Universitatea din București, Centrul de Studii Ebraice, o specialistă a limbilor vechi care a contribuit la traducerea unor lucrări fundamentale precum: Psalmii, Evanghelia după Matei, Septuaginta sau Cele mai frumoase povestiri din Biblie (o pledoarie pentru citirea Sfintei Scripturi). Lucian Dîncă este doctor în teologie patristică, preot romano-catolic, un specialist care veghează la buna funcționare a Bibliotecii Bizantine și a Centrului de Studii Bizantine.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z7QRm24YmAM&feature=youtu.be[/youtube]

FRANCISCA BĂLTĂCEANU a vorbit despre două dintre volumele lansate, anume cărțile Sfântului Atanasie din Alexandria, arhiepiscop care a pledat, încă din secolul IV, pentru natura divina a  lui Iisus Hristos, un teolog care a purtat dispute teoretice cu ereticii arieni. SCRISORI PASCALE este o colecție de epistole care surprind unitatea misterului pascal și trăirea creștină în bucuria acestui mister. ÎMPOTRIVA PĂGÂNILOR este un studiu asupra idolatriei (care se dovedea o sursă de amenințare puternică pentru creștinismul din perioada lui Atanasie), explorând originea, explicația și consecințele sale, idolatrie căreia i se opune cunoașterea divinului. DESPRE ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI reprezintă o examinare a semnificației sosirii lui Hristos pe pământ: așa cum sugerează Atanasie, Dumnezeu s-a întrupat nu pentru a răscumpăra păcatul originar, ci pentru a-l îndumnezei pe om. În opinia Franciscăi Băltăceanu volumele lansare sunt de actualitate și nu sunt destinate neapărat specialiștilor atâta timp cât sunt axate în primul rând pe Sfânta Scriptură (spre deosebire de alte scrieri centrate pe lucrări patristice și filosofice).

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=od-NGVlRL1o&feature=youtu.be[/youtube]

LUCIAN DÎNCĂ a mulțumit antevorbitorilor săi și a vorbit despre volumele a căror apariție a îngrijit-o. Lucian Dîncă s-a apropiat de lucrările lui Atanasie din Alexandria și a decis publicarea SCRISORILOR PASCALE, atâta timp cât a fost preocupat de problema creștinilor catolici și ortodocși de a sărbători Paștele la un anumit interval de timp unii față de alții. Cele 46 de scrisori ale lui Atanasie din Alexandria ridică măcar câteva explicații și direcții de răspuns la întrebarea: de ce catolicii și ortodocșii nu sărbătoresc Paștele împreună? ÎMPOTRIVA PĂGÂNILOR este un tratat care caută să îi convingă pe eretici și pe păgâni de faptul că Dumnezeu nu se poate revela decât în Iisus Hristos. DESPRE PREOȚIE ÎN SCRIERILE SFINȚILOR PĂRINȚI este o lucrare care recompune imaginea preotului ca figură după inima lui Hristos: la Ioan Crisostomul, preotul apare drept un continuator al lui Hristos, dar apare și în dimensiunea sa deplin umană, în vreme   scrierile lui Grigore de Nazianz prezintă continuitatea preoției așa cum e reprezentată în Vechiul Testament, respectiv după sosirea lui Hristos pe Pământ.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=69vLCUmQQFM&feature=youtu.be[/youtube]

Lansarea s-a încheiat cu o sesiune de autografe.

Am avut parte de o după-amiază memorabilă, în care doi profesori reputați, cu experiență au reușit să deslușească și să recomande convingător, printr-o prezentare didactica si sistematica  volume ce abordează tematici si subiecte de interes general pentru orice creștin. Mulțumim invitaților că au ales să organizeze acest eveniment la Librăria Șt.O.Iosif și mulțumim tuturor celor care au fost prezenți pentru interesul acordat.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *