Mult timp am așteptat să prilejuim o întâlnire între fondatorul Editurii Trei și brașoveni, deopotrivă nespecialiști și specialiști în domeniul științelor mentalului. Iar asta pentru că Facultatea de Psihologie de la Brașov este o facultate tânără, cu un colectiv didactic care cu siguranță a fost marcat și influențat, direct sau indirect, de contribuțiile profesorului Vasile Dem Zamfirescu la dezvoltarea psihoterapiei și nu numai în România. În această după amiază am avut parte de întâlnirea pe care ne-o doream.

VINERI, 23.05.2014, la Librăria Șt.O.Iosif Brașov am lansat volumul DE LA FILOSOFIE LA PSIHANALIZĂ ȘI RETUR – DIALOGURI CU VASILE DEM ZAMFIRESCU CONSEMNATE DE LEONID DRAGOMIR (Editura Trei, 2014), alături de autor și de profesorul Vasile Dem Zamfirescu.

12

Am avut onoarea să deschid acest eveniment, amintind anvergura proiectului intelectual dezvoltat mai ales după 1990 de Vasile Dem Zamfirescu, de reușita acestuia în asigurarea unui fundament în promovarea, dezvoltarea și popularizarea psihanalizei în România, prin editarea și predarea de cursuri universitare, prin traducerile operelor esențiale și distribuirea lor printr-o editură de profil. De asemenea, am amintit oportunitatea inedită oferită de Leonid Dragomir, în descoperirea unui destin intelectual excepțional și a unei evoluții profesionale nelipsită de surprize, în compania unor figuri intelectuale redutabile.

AUREL ION CLINCIU, profesor la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Transilvania Brașov a subliniat caracterul deosebit al întâlnirii din această după amiază: o întâlnire publică între discipol și maestru (căci Leonid Dragomir este discipolul lui Vasile Dem Zamfirescu), o întâlnire care a atras atenția asupra unui câmp intelectual cu un impact la fel de profund și durabil, precum cel al descoperirilor geografice din secolul XV.

LEONID DRAGOMIR a vorbit despre dubla „deturnare” intelectuală de care a avut parte: prima, cea a orientării spre filosofie, după absolvirea unei facultăți de medicină veterinară, în perioada în care libertatea de conștiință și efervescența intelectuală întâlneau fericit profesori de calibrul lui Vasile Dem Zamfirescu (capabili să asculte și să pună discuțiile studenților pe un făgaș constructiv) și cea de a doua, a aplecării spre psihanaliză, ca rezultat al apropierii de traducerile profesorului Zamfirescu a operelor lui Freud.

VASILE DEM ZAMFIRESCU a făcut câteva remarce despre parcursul său intelectual, despre întâlnirea cu filosofia, despre întâlnirea cu Constantin Noica, un adevărat liant între generația interbelică și tinerii anilor 60, fără acces la resurse și orientări esențiale (sub presiunea cenzurii comuniste), despre interesul pentru tema binomului suflet-spirit care l-a condus pe Vasile Dem Zamfirescu spre problematica inconștientului, problematică pe care a aprofundat-o în cele din urmă, în urma inițierii în psihanaliză realizată alaturi de Eugen Papadima.

Vasile Dem Zamfirescu a răspuns întrebărilor din public, vorbind despre tipurile de psihanaliză abordate- dacă în sfera practicii terapeutice, vorbitorul păstrează o abordare mai eclectică și consideră psihanaliza relațională (promovată de austriacul  Heniz Kohut), în care psihanalistul nu mai e doar o oglindă, un ecran alb pentru clientul său, potrivită pentru problemele esențiale ale pacienților români (mai ales stima de sine redusă), când vine vorba de practica academică, de activitatea didactică, Vasile Dem Zamfirescu predă mai degrabă psihanaliză freudiană și jungiană, tocmai pentru a asigura un fundament esențial, pe baza unor introduceri de baza, celor puțini familiarizați cu acest domeniu, dar dornici să învețe.

Invitatul a făcut câteva aprecieri legate de un posibil complex oedipian născut între maeștrii și discipoli, în măsura în care psihanaliza ar putea fi privită drept o mamă, maestrul ar avea rolul tatălui iar discipolii rolul copiilor. Atât Vasile Dem Zamfirescu, cât și colegii săi de generație au beneficiat de călăuzirea lui Constantin Noica, dar cu toții au ajuns să îl și conteste într-o anumită măsură, să  protesteze, în evoluția lor intelectuală, integrând în această raportare la maestru atât iubrea cât și revolta. Vorbitorul a atins și problema motivației de a deveni psihanalist: cei care doresc să urmeze o analiză pentru a ajunge formatori, cei aflați în suferință în căutarea unei terapii, respectiv cei cu dorință de autocunoaștere, al căror scop rămâne maximizarea performanței.

Vasile Dem Zamfirescu a vorbit și despre polivalența backgroundului profesional al celor care aleg formarea ca psihanaliști: în Europa pot deveni psihanaliști absolvenții de medicină, psihologie, teologie și chiar arhitectură, formarea originară putând oferi atât avantaje cât și dezavantaje. Tocmai datorită adresabilității largi, prin misiunea ei nelegată de o anumită calificare prealabilă,  de explorare a inconștientului și a favorizării unei forme de eliberare spirituală, psihanaliza poate fi privită ca o altă facultate pe care o faci, o facultate care impune însă o serie de exigențe destul de serioase.

Fondatorul Editurii Trei a apreciat că psihanaliza în România poate fi proiectată într-un orizont mai optimist decât în perioada interbelică și postbelică, atâta timp cât astăzi există traduceri, formatori activi, studenți interesați și legături solide cu lumea occidentală. Demersul psihanalitic ar fi de folos românilor, în încercarea de a-și depăși condiționările balcanice, a dezvolta o luciditate și o asumare a propriei istorii.

Invitatul a mai vorbit și despre raportul psihanalizei cu evoluția tehnologică și dezvoltarea inteligenței artificiale, despre psihanaliză ca proces de deconstrucție și sinteză dar și despre posibila raportare a lui Freud la psihanaliza relațională.

Spiritul dialogal al interviurilor semnate de Leonid Dragomir a fost oglindit și în întâlnirea din această după amiază, o după amiază în care am experimentat măcar un fragment din natura relației maestru-discipol în compania unei figuri intelectuale de excepție.

Mulțumim profesorilor Vasile Dem Zamfirescu și Leonid Dragomir pentru vizita pe care ne-au făcut-o, mulțumim cadrelor didactice și studenților Facultății de Psihologie și mulțumim tuturor celor care au fost prezenți.

Volumul DE LA FILOSOFIE LA PSIHANALIZA SI RETUR (Editura Trei, 2014) este disponibil si pe www.libris.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *