Am făcut al doilea popas in aceasta săptămâna, în preajma cărților, la Librăria Șt.O.Iosif Brașov, la un eveniment dedicat prozei scurte, de data aceasta, o întâlnire memorabilă cu o invitată ce poartă un nume pe cât de frumos pe atât de exotic, un eveniment care a potrivit arome și experiențe surprinzătoare atât în ceștile de cafea, cât și între pagini.

VINERI, 14.11.2014, la Librăria Șt.O.Iosif Brașov, am lansat volumul CAFEA CU GHEAȚĂ (Editura Self Publishing, 2014), semnat de PARMENA ZIRINĂ, în compania unei audiențe numeroase,  dar și a celor care au participat la realizarea acestui volum: semnatarii prefețelor și ilustratoarea.

1p4

Am deschis evenimentul amintind câteva repere din biografia autoarei: PARMENA ZIRINĂ este absolventă a Liceului Honterus din Brașov, a Universității Lucian Blaga din Sibiu, este o specialistă in limba germana, a tradus din autori mari precum Kypling sau Kafka, pentru regretata Colecție Cotidianul a Editurii Univers, o personalitate inițiată și exersată în ale scrisului pentru care debutul literar a urmat cât se poate de firesc. CAFEA CU GHEAȚĂ este un volum de proză scurtă care cuprinde eseuri, posibile file de jurnal, poezii, abordând subiecte variate, pregătind călătorii cu final neașteptat: pornind de la locuri comune precum viața la țară, viața la oraș, un anotimp sau chiar… o cafea, autoarea ajunge să exploreze teme cu profunzime- universul copilăriei, valorile perene ale civilizației rurale, toate trecute printr-un registru meditativ, descriptiv sau nostalgic.

CLARISA IORDACHE, scriitor, fotograf, editor de blog a mărturisit că a ales să semneze prefața volumului CAFEA CU GHEAȚĂ pentru că a simțit că a ajuns să o cunoască pe autoare, într-atât încât să îi simtă inflexiunile sufletului dincolo de text. Clarisa Iordache și Parmena Zirină s-au cunoscut în mediul online și au întemeiat o prietenie în care au găsit încurajări reciproce în a da curs fiorului creator. CAFEA CU GHEAȚĂ nu este o carte tipică, o carte care să cuprindă texte așezate după un anume tipar, ci mai degrabă texte care adună trăiri, emoții și lecții de viață. Parmena Zirină este capabilă, în volumul lansat, de o trecere virtuoasă de la universul copilăriei spre cel al adolescenței și maturizării, păstrând o permanentă deschidere către lumea satului, cu toată mitologia și poveștile sale. Chiar dacă există o cromatică bicoloră a copertei, conținutul cărții lansate păstrează un caracter multicolor iar autoarea prilejuiește, prin textele ei, o pildă a unui exercițiu de deschidere pe care fiecare dintre noi am putea să îl însușim.

ALEXANDRU IOAN DESPINA, editor al revistei Gazeta SF, colaborator al revistei Nautilus, și-a început discursul pornind de la asocierea celor două boabe de cafea captive în cuburile de gheață de pe coperta cărții cu ideea unei insecte prinsă într-o bucată de chihlimbar. Spre deosebire de acea imaginară insectă pasivă și captivă, textele  de dincolo de copertă ale Parmenei Zirină sunt vii, cititorii dându-le viață prin lectură. Autoarea reușește să fie cu atât mai convingătoare în a-și transmite mesajele, cu cât nu își exprimă sumar o serie de sentimente într-o manieră directă și convențională, ci mai degrabă preferă să își developeze trăirile, să descrie ceea ce simte.

Jurnalistul IOAN POPA a întreprins o analiză amănunțită și sistematică  tuturor elementelor care compun volumul lansat: de la ilustrații, titlu și până la stilistica și subtextul cărții semnate de Parmena Zirină. În opinia vorbitorului CAFEA CU GHEAȚĂ este un titlu bine ales, atâta timp cât fiecare dintre cei doi referenți trimit pe de o parte la sentimente fierbinți, pe de altă parte la reflecție și luciditate, ingrediente care traversează textele cuprinse n volum. Ilustrațiile, prezente și ele între pagini, își păstrează discret și subtil funcția complementară textului. Pe lângă Bogza, Alecsandri sau Vlahuță, în creațiile Parmeneie Zirină aflăm ecouri și din Creangă, din Blaga (cu al său Hronic și cântec al vârstelor) dar și din Teodoreanu sau Brătescu-Voinești (mai ales în proza intitulată Uliul). Cele două registre caracteristice textelor sunt cel memorialistic și cel liric, astfel că producțiile autoarei pot fi considerate drept eseuri literaro-filosofice. Nu lipsește nici spiritul pamfletar, nu lipsesc nici privirile intuitive demne de Octavian Paler, iar talentul autoarei se adapă deopotrivă din zona filosofiei, dar și din zona liricului. Cu rigoarea caracteristică, Ioan Popa și-a însoțit toate observațiile cu citate din text.

PARMENA ZIRINĂ  a vorbit celor prezenți despre motivația de a scrie. Deși lucrează într-un domeniu pe deplin tehnologizat și globalizat, în care pragmatismul și orientarea practică în general sunt valorificate din plin, autoarea a mărturisit că scrisul rămâne o condiție de echilibrare și de relaxare. Textele care au ajuns între copertele acestei cărți sunt rezultatul unei selecții atente pe care Parmena Zirină a operat-o și ele păstrează o bază reală (desigur satul copilăriei există, la fel cum există și Biserica Neagră din Brașov sau Balcicul) dar au primit, după cum e lesne de înțeles și aportul libertății scriitoricești.

Parmena Zirină a citit un capitol din cartea lansată și a vorbit despre planurile literare de viitor: pregătirea romanului LUMEA LUI EU și a antologiei de proză scurtă DECADENTUL. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de autografe și desigur, nu a lipsit… cafeaua cu gheață.

Mulțumim PARMENEI ZIRINĂ pentru că a ales să-și lanseze volumul de debut la Librăria Șt.O.Iosif Brașov, mulțumim invitaților și mulțumim publicului: sperăm că ați avut parte de un popas neconvențional în preajma aromelor și a universurilor surprinzătoare.

Volumul CAFEA CU GHEAȚĂ este disponibil și pe www.libris.ro.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *