Primul eveniment literar al anului 2015 a fost unul prin care am sărbătorit continuitatea: pe de o parte continuitatea întâlnirilor fericite între oameni și cărți, între cititori și scriitori, pe care le găzduim de mai bine de 4 ani, pe de altă parte continuitatea activității literare ale unei vechi prietene a Librăriei Șt.O.Iosif, o cititoare de cursă lungă care ne-a arătat, astăzi că începe sa își concureze singură acest statut și de pe poziția scriitorului.

MARȚI, 13.01.2015, la Librăria Șt.O.Iosif Brașov am lansat romanul CASSA DANTE (Editura Rao, 2014), semnat de scriitoarea Carmen Gheorghe, conferențiar la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania Brașov, colaboratoare la revistele European Echo, Tiuk!, Astra, autoare a lucrărilor: Tatuaj pe glezna stângă, respectiv Hamburgerul lui James Joyce.

14

Am deschis evenimentul amintind că autoarea s-a întâlnit cu cititorii brașoveni și în toamna anului 2014, atunci când a oferit o lectură în avanpremieră, familiarizându-ne cu schimbarea registrului creator și a perspectivei narative. CASSA DANTE este un roman acut, cu trei protagoniști marcați de alegeri, stări și manifestări ușor recognoscibile în mediul contemporan, generatoare de tensiune și consecințe controversate: abuz de putere, plagiat, depresie. Dimensiunile acestui roman, departe de a descuraja, pot fi socotite drept catalizatori ai interesului pentru lectură, atâta timp cât avem de a face cu lucrarea unui scriitor matur care valorifică tot ce are mai bun într-o nouă direcție literară.

23

Profesorul ION POPESCU TOPOLOG, vizibil fericit să stea alături de doi dintre discipolii săi (Virgil Borcan și Carmen Gheorghe) a remarcat faptul că invitata noastră nu renunță pe deplin, nici în acest roman la elementele de jurnal pe care le-a valorificat în celelalte două cărți, subordonându-le însă comentariului eseistic. CASSA DANTE este o carte ambițioasă și generoasă tematic, atingând probleme precum binele și a răul, impostura, carierismul, căpătuiala, crima, sinuciderea, toate cu un spirit de observație extraordinar.  Este un roman care antrenează o tehnică de compoziție complexă și solicitantă dar care oferă pagini memorabile din punct de vedere literar și artistic. Trăsătura definitorie a volumului rămâne finețea (acea caracteristică născută la intersecția dintre ironie-malițiozitate-satiră), un rezultat al pregătirii intelectuale și erudiției autoarei.

VIRGIL BORCAN care a apreciat, cu umor, că a ajuns să se supraspecializeze în scriitura lui Carmen Gheorghe, de care îl leagă o prietenie literară solidă, a sugerat că personajele acestui roman vor dăinui în literatură prin felul în care sunt conturate, într-o manieră șarjată, fără menajamente. Autoarea nu se ferește să arate „goliciunea împăratului”, să dezvăluie caricaturalul protagoniștilor săi și a lumii în care trăim. În ciuda faptului că emană o densitate narativă copleșitoare, felul în care sunt urzite și conduse fragmentele aparent disparate ale acestei cărți vor întregi plăceri de lectură deosebite.

ADRIAN LESENCIUC a integrat scriitura lui Carmen Gheorghe în valul noului roman francez (întărit și de J.M.Le Clezio) în care există un discurs narativ aparent fragmentat, lipsit de coerență și arhitectură. Această fragmentare este însă asumată de autori, în perspectivă postmodernă, invitând cititorul să refacă mozaicul textual și să îi ofere un sens. În CASSA DANTE își face loc o specie de realism aliena(n)t – e vorba de un roman traversat de protagoniști în care se inseră deopotrivă realitatea și influențele virtualului, până la punctul în care nu se mai poate face diferența între cele două dimensiuni. Într-un asemenea univers, chiar autorul este înghițit de propria sa lume, devenind absență și gol, pregătind un veritabil vertij cititorilor pe măsura celui creat de contemporaneitatea în care suntem surprinși.

CARMEN GHEORGHE a oferit câteva lămuriri legate de titlul romanului. Cassa Dante face referire deopotrivă la vila prezidențială, sau la locul în care depozităm banii, ca simbol al puterii dar și la ideea de casă, ca loc în care ne regăsim și ne identificăm. Numele personajelor invită de asemenea la corespondențe cu universul politic și social familiar. Una dintre temele majore ale cărții rămâne creația, textul degajând întrebări și răspunsuri legate de motivația scriitorilor și de miza scrisului. Alte elemente transparente precum puterea, plagiatul sau sinuciderea sunt contrapunctate de iubire, de eros.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de autografe.

Mulțumim publicului pentru prezență și invitaților. Mulțumim autoarei că a ales Librăria Șt.O.Iosif pentru a lansa acest nou roman ce anunță, prin dimensiuni și complexitate faptul că inspirația prolifică a autoarei cu siguranță că nu și-a spus ultimul cuvânt.

Romanul CASSA DANTE (Editura Rao, 2014) de Carmen Gheorghe este disponibil și pe www.libris.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *