Povestea de amor a primăverii a continuat şi astăzi la Braşov Business Park, în cea de-a doua zi a ediţiei a 9a a Târgului de Carte, ediţie la care ne-am propus să-i facem pe vizitatori să se (re)îndrăgostească de Braşov. Evenimentele de astăzi au început devreme şi au adus din nou pe scenă intelectuali ai domeniului tehnic: cadre didactice ale Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor de la Universitatea Transilvania Braşov.

Profesorul SORIN MORARU, Decanul facultăţii, a profitat de ultima sa zi de mandat pentru a prezenta volumul colegului său IOAN D OLTEAN intitulat MEDII DE TRANSMISIE A SEMNALELOR. TEORIE ŞI APLICAŢII (Editura Universităţii Transilvania Braşov, 2011). Lucrarea reuneşte rezultatele activităţii profesionale ale profesorului Oltean şi tratează domeniul reţelelor de comunicaţii (de la tipuri de semnale şi până la cabluri) într-o manieră sistematică şi didactică. Aşa cum a sugerat şi profesorul Oltean, domeniul asupra căruia şi-a dedicat cercetarea, deşi foarte recent (în jur de 100 de ani), a dovedit o dinamică fulminantă ajungând să modeleze profund realitatea secolului XX. În acest context, lucrări precum cele ale profesorului braşovean se dovedesc utile, atât pentru studenţi cât şi pentru practicieni.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UrF8C_p2zh0&feature=youtu.be[/youtube]

Profilul evenimentelor a căpătat apoi o dimensiune literară: la ora 11 scriitorul DANIEL DRĂGAN a lansat romanul BIEDERMEIER (Editura Arania). Într-o notă anecdotică, DORU MUNTEANU a amintit că lansarea a fost totuşi dedicată unei cărţi  de beletristică şi nu unei  mobile, mai precis celui de-al 31 lea roman al prolificului autor DANIEL DRĂGAN. Preşedintele USR Braşov a apreciat romanul lansat drept unul din cele mai bune ale autorului, captivând prin scriitura aparent simplă şi prin povestea de dragoste interesantă. Scriitorul Daniel Drăgan a scos la iveală pentru public originea inspiraţiei sale pentru acest roman: un episod acoperit jurnalistic în anii 70 care l-a făcut să reflecteze pe marginea condiţiei feminine, pendulând permanent între veneră şi madonă. Criticul literar A. I. BRUMARU a remarcat faptul că farmecul volumului lansat rezidă în suprapunerea peste o scriitură realistă a unei autentice păduri de simboluri.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AyvsmLCAbsM[/youtube]

Acelaşi A.I. BRUMARU nu a părăsit scena, deoarece a oferit publicului o colecţie de prelegeri filosofice care ating problematici de filosofia artei, discursurile imaginarului, estetica etc reunite sub titlul LECŢIA LABIRINTULUI. Editorul GABRIEL STAN l-a apreciat pe autor drept una din personalităţile culturale ale Braşovului care are curajul de a ataca o problemă universală a condiţiei noastre: problema labirintului. ADRIAN LESENCIUC l-a caracterizat pe A.I. BRUMARU drept un om al profunzimilor, cu un discurs distinct ale cărui răspunsuri se dovedesc fertile pentru noi interogaţii. Volumul lansat se înscrie, în opinia vorbitorilor în linia Şcolii lui Nae Ionescu, contribuind la consolidarea unei pedagogii negative cu tradiţie în România. De asemenea, VIRGIL BORCAN a remarcat şi el că A.I.Brumaru se dovedeşte, şi prin acest volum, un prieten al adevărului.

A urmat apoi lansarea unui alt autor braşovean cât se poate de prolific, pe teritoriul liricii de data aceasta, poetul IOAN SUCIU cu al 15-lea volum de versuri: ÎMPĂTIMIT ÎN CÂNTEC. Scriitorul Doru Munteanu l-a caracterizat pe  Ioan Suciu drept un autor care se developează în faţa cititorului, un autor care oferă poezii cu accente patriotice dar mai ales de dragoste, un autor preocupat şi de pictopoezie, în prelungirea tradiţiei  avangardiste.

De la liric am făcut un popas în zona comicului, la evenimentul pregătit de scriitorul braşovean GEORGE PUŞCARIU care şi-a lansat volumul DIN CREANGĂ-N CREANGĂ. POVESTIRI (Editura Kron-Art). Despre această carte criticul literar Victor Bibicioiu a remarcat faptul că valorifică pamfletul şi caricatura la cel mai înalt nivel, reflectând în acelaşi timp asupra vremurilor prezente şi apuse (povestirile acoperă o perioadă de timp îndelungată: de la socialismul promiţător şi până la capitalismul sălbatic). Autorul, George Puşcariu a atras atenţia că volumul său este dens în umor negru, că este mai degrabă o menajerie de securişti şi activişti expuşi spre oprobiul public.

Copiii de la GRĂDINIŢA IOLANDA din BRAŞOV au oferit o pauză dansantă binevenită, încântând pe toţi cei prezenţi cu dexteritatea lor.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ILLwT5aE0Mg&feature=youtu.be[/youtube]

Scena Târgului a primit o vizită tradiţională – de la ediţia din 2007 şi până la ediţia din 2012, elevii COLEGIULUI NAŢIONAL UNIREA Braşov, coordonaţi de prof psiholog RODICA CÂNDA pun în evidenţă tradiţia învăţământului liceal de profil uman din Braşov, printr-o colecţie de poveşti, tradusă în fiecare an în tot mai multe limbi (engleză, franceză, germană, maghiară, greacă, spaniolă etc). Ajunsă la a 6-a ediţie, cartea O POVESTE PENTRU MINE a fost prezentată pe scena Târgului în varianta română-engleză-chineză. Traducerea în limba chineză a fost făcută chiar de o elevă a Colegiului Naţional Unirea, YU YING HUANG, cea care a mărturisit că a vrut să dea şansa şi copiilor chinezi să se familiarizeze cu specificul cultural românesc. La sugestia scriitorului Doru Munteanu Yu Ying Huang a luat în considerare şi posibilitatea de a traduce poveşti din limba chineză în limba română (mai ales că la Braşov se va inaugura CENTRUL CULTURAL CONFUCIUS, dat fiind faptul că oraşul de la poalele Tâmpei este înfrăţit cu o localitate din China). Profesoara Rodica Cânda a mulţumit tuturor colaboratorilor şi a anunţat intenţia de a continua seria traducerilor şi în limbile rusă şi arabă.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TFb9OVwWQkw[/youtube]

Ne-am pregătit apoi pentru o lansare cu ţinută – o mulţime de feţe bisericeşti au venit pentru a asista şi a vorbi la prezentarea volumului PREOŢI CU CRUCEA-N FRUNTE, un tom de pste 700 de pagini, semnat de preot NICOLAE PUCHIANU-MOŞOIU. Doru Munteanu a salutat această apariţie monumentală, un adevărat manual de istorie a românilor martiri, un inventar al preoţilor care au slujit dincolo de altar şi Biserică, idealurile naţionale. A.I.Brumaru a subliniat şi el importanţa celor 230 de portrete şi biografii sintetice prezentate de preotul Puchianu-Moşoiu, iar autorul a împărtăşit amintiri de tinereţe, din vremea prigoanei suferite sub tirania comunistă, elogiind în acelaşi timp figurile strămoşilor săi.

Începând cu ora 14, Editura Herald a propus unul din cele mai elaborate evenimente ale ediţiei a 9a a Târgului de Carte: un duplex editorial cu scriitorii DANIELA ANDREESCU şi VASILE ANDRU care au propus titlurile: THE GIFT OF NOW, respectiv TERAPIA DESTINULUI. Introducerea acestui dialog cu cititorii a fost făcută chiar de Directorul Editurii Herald, AURELIAN SCRIMA cel care a făcut o prezentare generală a editurii pe care o conduce şi care a căutat să înlesnească accesul nemijlocit la textele sacre ale celor mai vechi tradiţii spirituale cunoscute. Iar dacă temele fundamentale ale filosofiei par să fi rămas aceleaşi, din cele mai vechi timpuri, răspunsurile pe care le-au dat exponenţii şi moştenitorii acestor vechi tradiţii a fost totuşi diferit. Aurelian Scrima a propus, pentru dupa amiaza din a doua zi a Târgului, răspunsurile celui mai important scriitor român de literatură sapienţială. Mulţumind celor prezenţi pentru interes şi apreciindu-le preocuparea pentru examinarea destinului şi dobândirea de viaţă lungă, VASILE ANDRU a explicat în primul rând ideea iniţierii: pasul de la informaţional la revelatoriu. Acest pas nu este uşor de făcut şi se atinge la capătul unor lupte şi eforturi de iluminare.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1z5NuRrO1nM[/youtube]

VASILE ANDRU a rezumat cele câteva reguli pentru o viaţă sănătoasă: dacă ai har, toate se rezolvă (autorul a amintit faptul că norocul este forma folclorică a harului), mâncarea este un medicament (atât hrana pentru trup cât şi hrana pentru minte), munca e o slujire (deci nu o obsesie care să ne chinuie). Pledoaria autorilor a fost îndreptată desigur, spre o abordare cumpătată şi deschisă a existenţei în general. Spre finalul întâlnirii, VASILE ANDRU a intrat în dialog cu publicul pe teme ca : yoga şi isihasmul. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de autografe.

DANIEL DRĂGAN a revenit pe scenă pentru lansarea unui nou roman, MEHMED (Editura Arania), o operă orientală, cu totul aparte în rândul creaţiilor autorului despre un descendent al ienicerilor ridicat la rangul unui nabab, în jurul căruia gravitează o serie de personaje colorate. După prezentarea făcută de Doru Munteanu şi Virgil Borcan, Daniel Drăgan a apreciat că, atâta timp cât cititorii vor descoperi cu plăcere conţinutul naraţiunii sale, eforturile sale nu vor fi fost în zadar.

Scena a primit apoi vizita unui istoric prestigios: BOGDAN MURGESCU a lansat volumul deja dezbătut şi cunoscut în mediile publice româneşti: ŢĂRILE ROMÂNE ÎNTRE IMPERIUL OTOMAN şi EUROPA CREŞTINĂ (Editura Polirom, 2011). Profesorul BOGDAN POPOVICI a căutat să explice un fenomen nu foarte întâlnit pe piaţa de nonficţiune: un autor care nu preferă abordările senzaţionaliste (de tipul: descoperă amantele lui Vlad Ţepeş) reuşeşte să ofere volume al căror tiraj se epuizează rapid. Explicaţiile lui Bogdan Popovici au fost următoarele:  pe de o parte Bogdan Murgescu are talentul de a utiliza comparaţia între spaţiile geografice în cercetările sale, fapt care dă prospeţime abordării, pe de altă parte e preocupat să adopte pe rând perspectivele holiste şi detaliate asupra lucrurilor, stăpânind instrumentarul specialistului istoric (de la analiza izvoarelor şi până la demersurile interdisciplinare) şi, nu în ultimul rând, reuşeste să combată clişeele istorice cu multă ironie şi eleganţă. RUXANDRA NAZARE de la Biblioteca Judeţeană George Bariţiu Braşov, fostă studentă a lui Bogdan Murgescu a apreciat şi ea antologia  de bilanţ a autorului lansat. BOGDAN MURGESCU a împărtăşit publicului lucruri legate de originea lucrării sale: coerenţa celor 26 de studii realizate independent a fost surprinsă de profesorul Andrei Pippidi care i-a sugerat lui Bogdan Murgescu să adune aceste studii într-un singur volum.

Autorul a vorbit şi despre etica şi disciplina cercetătorului, despre faptul că nu te poţi apuca de scris, până nu cunoşti în profunzime nivelul cercetărilor din domeniul tău de interes – în acest sens Bogdan Murgescu pare să îşi cunoască cu destulă precizie măsura contribuţiilor sale, atâta timp cât chiar apetitul pentru studiile sale pe tema evoluţiei Ţărilor Române a fost deschis, încă din anii 80, de absenţa unor abordări şi documentaţii suficient de riguroase.

Pe scena Târgului a urcat apoi EDITURA TRITONIC care a pregătit o adevărată cascadă de lansări şi discuţii asamblate în jurul aniversării celor 150 de ani de la apariţia primului roman poliţist românesc. Deschiderea a fost făcută de MONICA RAMIREZ cea care a subliniat, la acest moment de celebrare că romanul poliţist românesc nu moare, ci e mai promovat ca niciodată. Cunoscutul scriitor GEORGE ARION a făcut apoi o scurtă trecere în revistă a evoluţiei acestei specii literare pe piaţa autohtonă: de la Ion Bujoreanu, la Victor Eftimiu şi până la Colecţia Enigma şi mai apoi la George Arion şi Rodica Ojog Braşoveanu.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=79UauggCTaU&feature=youtu.be[/youtube]

BOGDAN HRIB, de la Editura Tritonic, a vorbit despre starea romanului poliţist pe plan internaţional, despre încrederea în viitorul acestui gen (atâta timp cât în iunie 2012, la Râşnov se organizează întâlnirea Mistery and Thriller, dedicată romanului poliţist, eveniment la care vor avea loc şi multe workshopuri).

De asemenea, BOGDAN HRIB a vorbit despre colecţia Caşmir (dedicată femeilor) şi apoi , pe rând, despre ambele titluri lansate, mai precis despre povestea apariţiei lor (care include, în cazul lui Tony Mott mesaje pe facebook, iar în cazul lui Ovidiu Scridon o aprigă polemică pe marginea copertei). TONY MOTT nu a dorit să dezvăluie prea multe despre conţinutul romanului său DOI (Editura Tritonic, 2012), definindu-l printr-o abordare negativă: nu este nici autobiografic, nici de dragoste, nici poliţist în totalitate.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AcZexi0ESjg[/youtube]

OVIDIU SCRIDON a vorbit despre propriul volum PORTRETUL UNUI GÂND care cuprinde poezii care întâi au fost cântate şi abia apoi printate (după cum a remarcat Bogdan Hrib) – e vorba de versuri care aproximează trăiri, dezamăgiri, iubiri. După intervenţia poetului Adrian Munteanu, cel care a remarcat calităţile lui Ovidiu Scridon, de a spune lucrurile sincer şi direct, Ovidiu Scridon a oferit un minirecital al propriilor creaţii, acompaniat de chitara lui Silvan Stâncel.

Ultima lansare a zilei a fost organizată de Editura Rao, avându-l drept protagonist pe nimeni altul decât cunoscutul jurnalist, om de televiziune VARTAN ARACHELIAN. Introducerea lansării a fost făcută de OVIDIU ENCULESCU, Directorul Editurii Rao,  cel care a amintit că domeniul memorialisticii şi al istoriei este bine reprezentat la editura pe care o conduce. DORU MUNTEANU a declarat că aştepta de ceva vreme apariţia acestui volum cu caracter caleidoscopic, un volum de graniţă, la intersecţia dintre literatură, istorie şi prezumţie care oferă un punct de vedere personal asupra evoluţiei poveştii armenilor din România.

VARTAN ARACHELIAN şi-a caracterizat volumul drept unul politic şi polemic în acelaşi timp. Depănând amintiri din anii 90, vorbitorul a revenit apoi asupra ultimei sale apariţii amintind faptul că aceasta este greu de încadrat într-un singur gen, îmbinând eseul, documentele şi amintirile personale. Nu în ultimul rând, autorul a făcut şi câteva referinţe la câteva figuri armene memorabile: câţiva luptători antifascişti din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial şi un orientalist mai puţin cunoscut. La final autorul a oferit autografe.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7TACh9s4IRM[/youtube]

Ne pregătim pentru o seară greu de egalat: un recital al grupului ANATOLY şi desigur, vizita lui DAN PURIC

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *